V dnevih od 11. do 14. oktobra je na CŠOD Čebelica potekal tabor na nadarjene učence iz okoliških šol. V enem izmed večerov sta učitelja Katja Končina in Aleš Razinger zanje izvedla tri delavnice oz. vaje, predvsem s področja geometrije čebelje celice. Vaje so bile načrtovane kot medpredmetna povezava biologije, fizike in matematike. Učenci so bili razdeljeni v 6 skupin v katerih so bili 3 ali 4 učenci. Na začetku smo se pogovorili o pomenu čebel za človeka, nato smo izvedli vaje oz. so jih izvedli učenci. Pri prvi vaji so izmerili gostoto voska, pri drugi vaji so merili dolžino zaporedja čebeljih celic, izpeljali enačbo za rob čebelje celice in ga izračunali. Pri tretji vaji so izračunali prostornino čebelje celice in izračunali oceno za število letov, ki jih morajo čebele opraviti, da napolnijo celico z nektarjem.

 

Druženje je bilo prijetno in poučno. Pri težjih razmislekih ali matematičnih izpeljavah enačb so učenci potrdili veljavnost starega reka: v slogi je moč.

Dostopnost